Wednesday, November 12, 2014

Học tiếng anh hiệu quả với các câu danh ngôn tiếng anh

Học tiếng anh hiệu quả với các câu danh ngôn tiếng anh

1. Phụ nữ luôn luôn lo lắng về điều đàn ông lãng quên; Đàn ông luôn luôn lo lắng về điều phụ nữ ghi nhớ.
Women always worry about the things that men forget; Men always worry about the things that women remember.

Khuyết danh

2. Cái đẹp thì cao hơn cái cao cả, bởi vì cái đẹp thì bền bỉ và làm cho ta khao khát mãi, trong khi cái cao cả thì tương đối, tạm thời và dữ dội.
The beautiful is superior to the sublime because it lasts and does not satiate, while the sublime is relative, temporary and violent.
Henri Frederic Amiel
3. Con người chỉ là sản phẩm của cách mình suy nghĩ. Anh nghĩ gì, anh sẽ trở thành cái đó.
A man is but the product of his thoughts what he thinks, he becomes.Mahatma Gandhi
4. An economist is an expert who will know tomorrow why the things he predicted yesterday didn't happen today.
Laurence J. Peter
5. Many of life's failures are people who did not realize how close they were to success when they gave up.
Thomas A. Edison
6. Không có giá trị nào trong cuộc sống trừ những gì bạn chọn đặt lên nó, và không có hạnh phúc ở bất cứ đâu trừ điều bạn mang đến cho bản thân mình.
There is no value in life except what you choose to place upon it and no happiness in any place except what you bring to it yourself.Henry David Thoreau
7. Chúng ta phải nhận ra mình ở người khác trước khi nhận thức người khác ở mình
.We must recognize ourselves in others before we can acknowledge otherness in ourselves.
Khuyết danh
8. Đất nước nào cũng có những thời kỳ khi tiếng ồn ào và sự trơ trẽn trôi theo dòng giá trị; và đặc biệt trong những biến động lớn, tiếng kêu la của những kẻ vụ lợi và bè phái thường bị nhận nhầm là lòng yêu nước.
There are seasons in every country when noise and impudence pass current for worth; and in popular commotions especially, the clamors of interested and factious men are often mistaken for patriotism.
Alexander Hamilton
9. Nhà ái quốc: người có thể la hò to nhất mà không biết mình đang la hò vì cái gì.Patriot:
 the person who can holler the loudest without knowing what he is hollering about.Mark Twain
10. Giáo dục là nghệ thuật biến con người thành có đạo đức.
Education is the art of making man ethical.
Hegel

No comments:

Post a Comment